• Η συνδρομή της Οδοντ. Υπολ. Τομογραφίας στις περιπτώσεις των σχιστιών είναι πολύ μεγάλη, καθώς απεικονίζονται με σαφήνεια τα όρια του υπάρχοντος οστικού υποστρώματος και η σχέση τους με τα παρακείμενα δόντια και τα ανατομικά μόρια.
  • Η Οδοντ. Υπολ. Τομογραφία σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι πολύ χρήσιμη και προεγχειρητικά για τον επεμβαίνοντα Γναθοχειρουργό, αφού μπορεί να αποδοθεί σε τρισδιάστατο μοντέλο η μορφολογία του οστικού ελλείμματος και τα παρακείμενα δόντια, γεγονός που μπορεί να παίξει σπουδαίο ρόλο στον σχεδιασμό της επέμβασης και στο τελικό αποτέλεσμα. Το ίδιο ισχύει και για μια σειρά άλλων γναθοπροσωπικών ανωμαλιών (ασυμμετρίες, υπερτροφίες κλπ) στις οποίες η 3η διάσταση προσφέρει σημαντικές πληροφορίες προεγχειρητικά αλλά και για την πρόβλεψη του τελικού αποτελέσματος.