Πρόκειται για μια ακτινογραφική τεχνική, κατά τη λήψη της οποίας χρησιμοποιείται ένα ειδικό πλακίδιο, το οποίο τοποθετείται στο μασητικό επίπεδο του ασθενούς και συγκρατείται με το κλείσιμο του στόματος. Με την εξέταση αυτή ελέγχεται (ανάλογα με τη γνάθο η οποία εξετάζεται):

  • το έδαφος του στόματος για την ύπαρξη λίθων στους σιελογόνους αδένες
  • η παρειογλωσσική εντόπιση έγκλειστων/υπεράριθμων δοντιών
  • η παρειογλωσσική επέκταση παθολογικών εξεργασιών της γνάθου
  • για τον έλεγχο εξοστώσεων
  • για τον αρχικό έλεγχο καταγμάτων της γνάθου
  • για την αναζήτηση ξένων σωμάτων σε περιπτώσεις ατυχημάτων
  • υπεράριθμων δοντιών
  • η απεικόνιση μεγάλων αλλοιώσεων των οστών
  • σε περιπτώσεις υπερωϊοσχιστιών