Η οπισθοφατνιακή ακτινογραφία είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη ακτινογραφική εξέταση στη κλινική πράξη και μπορεί να απεικονίσει με λεπτομέρεια τα δόντια και τους περιακρορριζικούς ιστούς. Πρόκειται για μια ενδοστοματική ακτινογραφία, η οποία πραγματοποιείται με τη βοήθεια ειδικού συγκρατητήρα,για τον πλήρη ακτινογραφικό έλεγχο του οδοντικού φραγμού που ονομάζεται και Full Mouth απαιτούνται συνήθως 14-15 οπισθοφατνιακές ακτινογραφίες. Η διαγνωστική αξία της εξέτασης είναι σε άμεση συνάρτηση με την ορθή τεχνική λήψης στο στόμα του ασθενούς και την ενδεδειγμένη κατά περίπτωση επεξεργασία της ψηφιακής εικόνας.

Με τις οπισθοφατνιακές ακτινογραφίες μπορούμε να αξιολογήσουμε:

  • Την ύπαρξη τερηδόνων
  • Την απώλεια οστού γύρω από τα δόντια ή τα εμφυτεύματα λόγω περιοδοντικής νόσου
  • Την ύπαρξη και τη μορφολογία περιακρορριζικών κύστεων και αλλοιώσεων
  • Τη μορφολογία της ρίζας και του πολφικού θαλάμου των δοντιών
  • Την ύπαρξη καταγμάτων στα δόντια