Η πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία είναι μια τυπική πλάγια ακτινογραφία του κρανίου, αλλά αποτελεί το σημαντικότερο μέσο μελέτης και διερεύνησης της αύξησης του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος.

Η πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία χρησιμοποιείται κυρίως στην ορθοδοντική για τον ακριβή προσδιορισμό αποστάσεων και γωνιών μεταξύ των οστών των γνάθων και των μαλακών μορίων του προσώπου. Με αυτή μπορεί επίσης να μελετηθεί η σχέση μεταξύ των οστικών μορίων (άνω και κάτω γναθος), η σχέση μεταξύ των δοντιών και η σχέση μετακύ των οστικών μορίων και των δοντιών. Επίσης, μπορεί να μελετηθεί η θέση και η σχέση των μαλακών μορίων (χείλη, μύτη κλπ) ως προς το οδοντοσκελετικό υπόστρωμα του προσώπου.

Οι σταθερές συνθήκες λήψης -που είναι δυνατόν να επαναλαμβάνονται με ακρίβεια οποτεδήποτε χρειάζεται-, μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε συγκρίσιμα ακτινογραφήματα και να μελετούμε την πορεία της ανάπτυξης του προσώπου.

Ο απαιτούμενος χρόνος λήψης της εξέτασης είναι της τάξης των δεκάτων του δευτερολέπτου και συνακόλουθα η δόση ακτινοβολίας πάρα πολύ μικρή.