Η πανοραμική ακτινογραφία έχει καθιερωθεί ως η πολυτιμότερη και χρησιμότερη ακτινογραφική εξέταση στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη για τον πλήρη έλεγχο του οδοντικού φραγμού. Η πανοραμική ακτινογραφία είναι η μοναδική ακτινογραφική τεχνική που δίνει τη δυνατότητα στον Οδοντίατρο να δει σε μια εικόνα όλα τα δόντια και τα οστά τόσο της άνω όσο και της κάτω γνάθου, καθώς και τις κροταφογναθικές διαρθρώσεις.

Χρησιμοποιείται κυρίως για τη διάγνωση οδοντικών παθήσεων, για το σχεδιασμό θεραπειών ή χειρουργικών επεμβάσεων και για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας ή επέμβασης.

Ο τρόπος λήψης της είναι αρκετά απλός και πραγματοποιείται με μια πλήρη περιστροφή του πανοραμικού μηχανήματος γύρω από την κεφαλή του ασθενούς. Προϋπόθεση για την ορθή λήψη της πανοραμικής ακτινογραφίας είναι η σωστή τοποθέτηση του ασθενούς στο πανοραμικό μηχάνημα, ώστε να εξαλειφθούν ανεπιθύμητες επιπροβολές στις περιοχές οδοντιατρικού ενδιαφέροντος.

Ο χρόνος λήψης της Πανοραμικής ακτινογραφίας στο Ιατρείο μας, δεν ξεπερνά τα 9 δευτερόλεπτα (κάτω από 8 δευτερόλεπτα για τα παιδιά) και η δόση ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται είναι κατά πολύ μικρότερη (τουλάχιστον 4 εως 5 φορές μικρότερη) από τη δόση ακτινοβολίας για μια ακτινογραφία θώρακος.

Η υψηλή διαγνωστική αξία των Πανοραμικών ακτινογραφιών σε συνδυασμό με την χαμηλή δόση ακτινοβολίας, την καθιστούν ως πρώτη επιλογή για τη μελέτη τερηδόνων ή περιοδοντικών νοσημάτων, και μόνο όπου κρίνεται απαραίτητο θα πρέπει να γίνονται συμπληρωματικά οπισθοφατνιακές ακτινογραφίες. Προϋπόθεση βέβαια, είναι η Πανοραμική ακτινογραφία να έχει ληφθεί με σωστή τεχνική από σύγχρονα ακτινογραφικά μηχανήματα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗΣ

  • Σε νέα άτομα που βρίσκονται σε μικτή οδοντοφυϊα για θεραπευτικούς ή/και ορθοδοντικούς λόγους, προκειμένου να αξιολογηθεί η σκελετική και οδοντική ανάπτυξη, καθώς και να αξιολογηθούν οι φρονιμήτες.
  • Σε ασθενείς στους οποίους πρόκειται να τοποθετηθούν προσθετικές αποκαταστάσεις ή οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα, έτσι ώστε να γίνει μια αρχική προεγχειρητική αξιολόγηση ή ένα συνολικό σχέδιο θεραπείας.
  • Σε υποψία έγκλειστου δοντιού.
  • Σε ασθενείς οι οποίοι έχουν τραυματισθεί στο πρόσωπο.
  • Σε ασθενείς με προβλήματα στην κροταφογναθική διάρθρωση.
  • Σε ασθενείς με κυστικές αλλοιώσεις στη γνάθο τους.
  • Σε ασθενείς οι οποίοι πρόκειται να χειρουργηθούν στη γνάθο για οποιονδήποτε λόγο.