• Η πανοραμική και η κεφαλομετρική ακτινογραφία είναι σύντομες εξετάσεις και ο συνολικός χρόνος παραμονής σας στο Ιατρείο μέχρι να παραλάβετε το φίλμ δεν ξεπερνά τα 10 λεπτά. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία, πέραν της αφαίρεσης των μεταλλικών αντικειμένων από το κεφάλι του ασθενούς (σκουλαρίκια, κολλιέ, τσιμπιδάκια, κινητές προσθετικές εργασίες που βρίσκονται στο στόμα).
  • Η οπισθοφατνιακή (τοπική) ακτινογραφία και η πλήρης σειρά οπισθοφατνιακών ακτινογραφιών για όλο το στόμα (full mouth) είναι εξειδικευμένες και λεπτομερείς απεικονίσεις των δοντιών σας και ο χρόνος εξέτασης μπορεί να φθάσει έως και τα 30 λεπτά της ώρας για όλο το στόμα (full mouth). Τα αποτελέσματα όμως τα παραλαμβάνετε αμέσως τυπωμένα σε φιλμ.
  • Η διαδικασία λήψης της Οδοντιατρικής Υπολογιστικής Τομογραφίας CBCT είναι ίδια με αυτή της πανοραμικής ακτινογραφίας και γενικά είναι πολύ απλή, γρήγορη και ευχάριστη, μιας και διαρκεί ΜΟΝΟ 1 λεπτό. Ο συνολικός χρόνος παραμονής σας στο Ιατρείο δεν ξεπερνά συνολικά τα 10 λεπτά της ώρας και επίσης δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία, πέραν της αφαίρεσης των μεταλλικών αντικειμένων από το κεφάλι του ασθενούς. Σημειώστε ότι τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα παραδοτέα στον ασθενή, αλλά κατόπιν συννενοήσεως, καθώς χρειάζεται χρόνος για την ανάλυση και επεξεργασία τους .