Η απεικόνιση των ΚΓΔ με την Οδοντ. Υπολ. Τομογραφία δίνει τη δυνατότητα λεπτομερούς και εξειδικευμένης απόδοσης της μορφολογίας και του σχήματος του κονδύλου και της κροταφικής γλήνης, καθώς και τη θέσης του κονδύλου μέσα στη γλήνη, αλλά και του εύρος του διαρθρίου χώρου. Ιδιαίτερα χρήσιμες και σε αυτή τη περίπτωση είναι οι 3D εικόνες των αρθρώσεων για τον καλύτερο σχεδιασμό της θεραπείας και την ανακούφηση των συμπτωμάτων του ασθενούς.