Κατά την προεγχειρητική εκτίμηση για τοποθέτηση εμφυτευμάτων, ο επεμβαίνων χρειάζεται πληροφορίες για την ποιότητα και τη ποσότητα του οστού στις συγκεκριμένες θέσεις, αλλά και την τοπογραφία της περιοχής, σχετικά με διάφορα σημαντικά ανατομικά μόρια, όπως είναι διάφορα νεύρα, αγγεία, ρίζες δοντιών, το έδαφος της ρινός και τα ιγμόρεια άντρα.
Η συνηθέστερη ακτινογραφία για την αρχική αξιολόγηση του ασθενούς είναι η πανοραμική ακτινογραφία. Η πληρέστερη όμως εξέταση για την προεγχειρητική εκτίμηση του χειρουργικού πεδίου είναι η Οδοντιατρική Υπολογιστική Τομογραφία (ΟΥΤ).

Οι κυριότερες ενδείξεις για ΟΥΤ προεγχειρητικά είναι:

  • α. Σε περιοχές που ο πόρος του κάτω φατνιακού νεύρου και το γενειακό τρήμα είναι κοντά ή είναι ασαφής η θέση τους,
  • β. σε περιοχές που γειτνιάζουν με τον τομικό πόρο,
  • γ. σε καταδύσεις του εδάφους του ιγμορείου άντρου ή όταν αυτό είναι ασαφές,
  • δ. σε έντονη απορρόφηση των φατνιακών αποφύσεων και σε ασάφεια του σχήματος τους που μπορεί να υποκρύπτει λέπτυνση του εύρους τους.
  • Η ΟΥΤ κρίνεται ιδιαιτέρως χρήσιμη και μετεγχειρητικά, σε εξαιρετικές περιπτώσεις εμφάνισης επιπλοκών. Τέτοιες περιπτώσεις είναι πχ. η τρώση ενός νεύρου και μετεγχειρητικές μολύνσεις που εμπλέκουν τη ρινική κοιλότητα ή/και τα ιγμόρεια άντρα κοντά στα εμφυτεύματα.

    Δυστυχώς, αν και έχουν γίνει προσπάθειες να αξιολογηθεί -πέρα από την ποσότητα- και η ποιότητα του οστού από την απεικόνιση με ΟΥΤ, δεν φαίνεται να έχουν υπάρξει ακόμη ξεκάθαρα αποτελέσματα.