• Η διάγνωση αρχόμενων ή πολύπλοκων περιακρορριζικών βλαβών, αλλά και των επιπλοκών που μπορεί να εμφανισθούν μετά το πέρας της ενδοδοντικής θεραπείας, αποτελούν συχνά ένα διαγνωστικό πρόβλημα. Επίσης, συχνά ανακύπτει το δίλημμα της επιλογής συντηρητικής ενδοδοντικής θεραπείας ή πιο επεμβατικών μεθόδων (πχ. ακρορριζεκτομή) για τη θεραπεία ενός δοντιού.
  • Η Οδοντ. Υπολ. Τομογραφία υψηλής ανάλυσης και μικρού πεδίου μπορεί να προσφέρει το σημαντικό πλεονέκτημα της απεικόνισης της 3η διάστασης, που στην Ενδοδοντολογία είναι αρκετές φορές πάρα πολύ χρήσιμο.