Η διάγνωση αρχόμενων ή πολύπλοκων περιακρορριζικών βλαβών, αλλά και των επιπλοκών που μπορεί να εμφανισθούν μετά το πέρας της ενδοδοντικής θεραπείας, αποτελούν συχνά ένα διαγνωστικό πρόβλημα. Επίσης, συχνά ανακύπτει το δίλημμα της επιλογής συντηρητικής ενδοδοντικής θεραπείας ή πιο επεμβατικών μεθόδων (πχ. ακρορριζεκτομή) για τη θεραπεία ενός δοντιού.
Οι δισδιάστατες τεχνικές (οπισθοφατνιακή, πανοραμική α/α) κάποιες φορές δεν μπορούν να αναδείξουν το πραγματικό μέγεθος ή ακόμη και την ύπαρξη μια βλάβης πολφικής αιτιολογίας.
Η ΟΥΤ υψηλής ανάλυσης και μικρού πεδίου μπορεί να προσφέρει το σημαντικό πλεονέκτημα της απεικόνισης της 3η διάστασης, που στην Ενδοδοντολογία είναι αρκετές φορές πάρα πολύ χρήσιμο. Μάλιστα, φαίνεται ότι η ευαισθησία της ΟΥΤ είναι αρκετά αυξημένη σε σχέση με τις οπισθοφατνιακές ακτινογραφίες και η ειδικότητα της παραμένει στα ίδια επίπεδα.
Ιδιαίτερα χρήσιμη φαίνεται να είναι η ΟΥΤ στην απεικόνιση της ανατομικής δομής των ριζικών σωλήνων, ειδικά στην αναγνώριση 4ου ριζικού σωλήνα, αλλά και στη διερεύνηση καταγμάτων των δοντιών. Επίσης, αρκετές αναφορές περιπτώσεων υπάρχουν για τη χρήση Ο.Υ.Τ. στην απεικόνιση εξωτερικής αλλά και εσωτερικής απορρόφησης δοντιών, καθώς και των πολύπλοκων ενδο-πέριο βλαβών, με πολύ καλά αποτελέσματα.