• Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αρκετά δύσκολο να καθοριστεί η ακριβής θέση των εγκλείστων ή/και υπεράριθμων δοντιών από την πανοραμική ή τις ενδοστοματικές ακτινογραφίες. Η Οδοντ. Υπολ. Τομογραφία διευκολύνει, σε πολύ μεγάλο βαθμό, την εντόπιση των έγκλειστων δοντιών, των ριζών τους και τις σχέσης τους με τα παρακείμενα δόντια και ανατομικές δομές, όπως ο τομικός πόρος, το ιγμόρειο άντρο και ο πόρος του κάτω φατνιακού νεύρου. Επίσης, με την 3D απεικόνιση δίνεται η δυνατότητα στον Ορθοδοντικό να έχει μια καλύτερη εικόνα για να σχεδιάσει και να εφαρμόσει το πιό ενδεδειγμένο σχέδιο θεραπείας για την κάθε περίπτωση.
  • Η Οδοντ. Υπολ. Τομογραφία μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου οι συμβατικές δισδιάστατες τεχνικές δεν μπορούν να αποδώσουν επαρκώς τη σχέση του εγκλείστου ή του υπεράριθμου δοντιού με παρακείμενες ανατομικές δομές.