Τα κατάγματα δοντιών μπορεί να εμφανισθούν, είτε σε περιπτώσεις άμεσου χτυπήματος των δοντιών, είτε σε περιπτώσεις χρόνιας επιβάρυνσης τους από εκτεταμένες ενδοδοντικές θεραπείες και την πιθανή ύπαρξη ενδορριζικών αξόνων. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να συνυπάρχει απορρόφηση ρίζας, ένδο-πέριο βλάβες και διατρήσεις, και άλλες επιπλοκές που μπορεί να περιπλέκουν τη κλινική διάγνωση και να αυξάνουν τις πληροφορίες που μπορεί να προσφέρει η χρήση της Οδοντ. Υπολ. Τομογραφίας.