Οι κυριότερες και χρησιμότερες ακτινογραφίες στα παιδιά είναι οι ακτινογραφίες μετά πτερυγίου (Bitewings), καθώς και η πανοραμική ακτινογραφία. Τα bitewings μπορούν να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες ιδιαίτερα για τις όμορες τερηδόνες. Η πανοραμική ακτινογραφία μπορεί να μας δώσει μια γενική εικόνα, τόσο των γνάθων, όσο και των δοντιών που έχουν ανατείλει, αλλά και αυτών που είναι υπό ανατολή ή σε διάπλαση. Έτσι, μπορεί να τεθεί διάγνωση συγγενούς έλλειψης, έγκλεισης, κακής φοράς ανατολής ή και αγκύλωσης δοντιών σε πρώιμα στάδια.