Η διάγνωση της παθολογίας των περιοδοντικών ιστών πραγματοποιείται συνήθως με την βοήθεια μιας πλήρους σειράς οπισθοφατνιακών ακτινογραφιών (full mouth). Σε προχωρημένες περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει απώλεια οστού, χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά μετά πτερυγίου (bitewings) ακτινογραφίες, καθώς μπορεί οι πληροφορίες που θα προσφέρουν, να τροποποιήσουν το σχέδιο θεραπείας ή την πρόγνωση κάποιων δοντιών. Αυτές οι απεικονίσεις όμως έχουν του γνωστούς δισδιάστατους περιορισμούς, και μπορούν να απεικονίσουν μόνο τις όμορες επιφάνειες τις φατνιακής ακρολοφίας.