Η συνηθέστερη ακτινογραφία εκλογής σε πολύπλοκα προσθετικά περιστατικά είναι η πανοραμική ακτινογραφία, σε συνδυασμό με κάποιες οπισθοφατνιακές ακτινογραφίες σε περιοχές ενδιαφέροντος ή ακόμη και με μια πλήρη σειρά οπισθοφατνιακών ακτινογραφιών όλου του φραγμού. Σε περιπτώσεις που η προσθετική αποκατάσταση περιλαμβάνει εμφυτεύματα ή υπάρχουν εκτεταμένες οστικές αλλοιώσεις ή έγκλειστα δόντια, συχνά είναι απαραίτητο να γίνει και οδοντιατρική τομογραφία.