Η πληρέστερη ακτινογραφική απεικόνιση της ΚΓΔ γίνεται με τη χρήση ΟΥΤ καθώς η πανοραμική και οι υπόλοιπες δισδιάστατες διακρανιακές τεχνικές εμφανίζουν πολλές επιπροβολές και ασάφειες. Η απεικόνιση αυτή περιλαμβάνει τη μορφολογία και το σχήμα του κονδύλου και της κροταφικής γλήνης, καθώς και τη θέση του κονδύλου μέσα στη γλήνη, αλλά και το εύρος του διαρθρίου χώρου.
Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι οι διαταραχές του διάρθριου δίσκου μπορούν να απεικονισθούν μόνο με τη χρήση MRI, που είναι και ο μόνος τρόπος να μελετηθεί άμεσα η θέση και η ακεραιότητα του δίσκου. Η ΟΥΤ μπορεί να απεικονίσει μόνο τις οστικές αλλοιώσεις που μπορεί να εμφανισθούν σε διαταραχές της ΚΓΔ.