Γιατί Ψηφιακά Ακτινογραφικά Συστήματα;

Γιατί Ψηφιακά Ακτινογραφικά Συστήματα;

Άμεση απεικόνιση και ηλεκτρονική επεξεργασία της ακτινογραφίας. Αρχειοθέτηση ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) και γρήγορη αναζήτηση της ακτινογραφίας.
Μείωση της πιθανότητας επανάληψης της ακτινογραφίας.