Γενικά
Η Πολιτική Απορρήτου ή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τις πρακτικές μας σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Αυτή η πολιτική δεν ασχολείται με τις πρακτικές μας σχετικά με πληροφορίες που συλλέγονται από συνεργάτες μας, ή την πολιτική που διέπει τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη πληροφορίων από τρίτους.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους συγκεκριμένους όρους και την παρούσα Πολιτική παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την Πολιτική Απορρήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιαδήποτε αλλαγή στην Πολιτική Απορρήτου μας τίθεται σε ισχύ μετά την ανάρτηση της αναθεωρημένης πολιτικής στην ιστοσελίδα μας. Η συνέχιση της χρήσης τη ιστοσελίδας μετά από τυχόν αλλαγές σημαίνει και την αποδοχή της Πολιτικής μαζί με τις αλλαγές.

Πληροφορίες που συλλέγονται από την Ιστοσελίδα
Η ιστοσελίδα συγκεντρώνει δύο βασικά είδη πληροφορίων: «Προσωπικά Δεδομένα» και «Μη-Προσωπικά Ταυτοποιήσιμα Στοιχεία». Ως Προσωπικά Δεδομένα αναγνωρίζονται οι πληροφορίες που προσδιορίζουν τη συγκεκριμένη ταυτότητα ενός χρήστη. Μη-Προσωπικά Ταυτοποιήσιμα Στοιχεία, είναι οι πληροφορίες που δεν αποκαλύπτουν τη συγκεκριμένη ταυτότητα ενός ατόμου αλλά προσδιορίζουν συγκεντρωτικά στοιχεία, δημογραφικά στοιχεία, διευθύνσεις IP, κ.α.

Προσωπικά Δεδομένα
Δεν χρειάζεται να εισάγετε προσωπικά δεδομένα για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Ωστόσο, για να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε συγκεκριμένες λειτουργικότητες (για παράδειγμα να “κλείσετε” ένα ραντεβού) πρέπει να παραχωρήσετε κάποια προσωπικά στοιχεία. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας, αφορούν κυρίως το ονοματεπώνυμο και την ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη (και για τα ραντεβού το είδος της εξέτασης και ο παραπέμπων ιατρός), και παρέχονται αποκλειστικά και μόνο οικειοθελώς από εσάς, δεν τα αναζητούμε δηλαδή από κάποιο άλλο μέσο.

Μη-Προσωπικά Ταυτοποιήσιμα Στοιχεία
Όταν ο χρήστης επισκέπτεται και αλληλεπιδρά με τον δικτυακό μας τόπο, η ιστοσελίδα μας συλλέγει μη-προσωπικά στοιχεία (για παράδειγμα τη διεύθυνση IP, το είδος του browser, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή κλπ). Γενικώς τα Μη-Προσωπικά Ταυτοποιήσιμα Στοιχεία συλλέγονται από δύο διαφορετικές πηγές: τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή και τα cookies.

A. Αρχεία καταγραφής διακομιστή. Η IP (Internet Protocol) διεύθυνση είναι ένας αριθμός που αποδίδεται αυτόματα στον υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο χρήστης με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP). Η διεύθυνση αυτή καταγράφεται αυτόματα στο διακομιστή κάθε φορά που ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών βοηθούν στη διάγνωση προβλημάτων σχετικά με το διακομιστή της ιστοσελίδας και τη διαχείριση του δικτυακού τόπου. Η συλλογή IP διευθύνσεων αποτελεί πάγια πρακτική στο Διαδίκτυο και γίνεται αυτομάτως από πολλές ιστοσελίδες. Η διεύθυνση IP μπορεί να αλλάζει κατά διαστήματα, κατά συνέπεια δε σας αναγνωρίζει μοναδικά. Επίσης, όλοι οι υπολογιστές που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την ίδια σύνδεση, φαίνονται με την ίδια διεύθυνση IP.

B. Cookies. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί «cookies». Τα cookies είναι δεδομένα που μεταβιβάζει ένας διακομιστής στον υπολογιστή του χρήστη για την ταυτοποίηση του υπολογιστή. Τα cookies είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο που χρησιμοποιείται από όλες τις ιστοσελίδες για να διευκολύνει την συνεχή και ομαλή πρόσβαση των χρηστών στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Χωρίς αυτά, πολύ απλά θα χρειαζόταν να σας ζητάμε τον κωδικό σας για κάθε μια σελίδα που βλέπετε!

Σημαντικές επισημάνσεις σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων

Δικτυακοί τόποι τρίτων
Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Οι συγκεκριμένες σελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε από αυτές. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται για ευκολία και η συμπερίληψη ενός συνδέσμου στον δικτυακό μας χώρο δεν υποδηλώνει έγκριση του συγκεκριμένου ιστότοπου από εμάς.

Ασφάλεια
Επιδιώκουμε να έχουμε όλα τα μέτρα και τα εργαλεία ασφαλείας, που βοηθούν στην προστασία έναντι της κακής χρήσης και αλλοίωσης των πληροφορίων υπό τον έλεγχο μας. Δυστυχώς, καμία μεταφορά δεδομένων μέσω Διαδικτύου, ή σύστημα αποθήκευσης δεδομένων δεν μπορεί να είναι 100% εγγυημένη και ασφαλής. Παρόλο που φροντίζουμε ώστε η μεταφορά δεδομένων μεταξύ του υπολογιστή σας και του διακομιστή μας είναι κρυπτογραφημένη όπως κρυπτογραφημένα είναι και τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο διακομιστή μας, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε πληροφορία που μεταδίδεται ή αποθηκεύεται μέσω της ιστοσελίδας, γίνεται με δική σας ευθύνη.

Επικοινωνία
Για ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με κάποιο από τους τρόπους που αναφέρονται στη σελίδα επικοινωνίας.